Złączki zaciskowe Gama'55

Złączki zaciskowe Gama'55 przeznaczone są do łączenia przewodów z rur polietylenowych spełniających wymagania normy PN-EN 12 201-2 oraz łączenia rur polietylenowych z rurami z innych materiałów, łącznikami metalowymi i inną aramturą.

Produkt ten został zaprojektowany w sposób umożliwiający dokonywanie montażu nowych sieci wodociągowych oraz napraw sieci już istniejących przy minimalnych wykopach i kosztach.

Oferowane złączki dostępne są w zakresie średnic od 16 do 110 mm.

Złączki zaciskowe Gama'55 posiadają:

  • aprobatę techniczną,
  • atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,
  • deklarację zgoności producenta,

a także spełniają wymagania normy PN-EN 12 201 oraz PN-EN 806.

Katalogi

Cenniki

Deklaracje zgodności