normy i deklaracje zgodności

NORMY

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

 

 

 

 

Oryginały norm dostępne są w Wydziale Marketingu i Sprzedaży Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz w autoryzowanych przez PKN punktach dystrybucji. Szczegóły dostępne na www.pkn.pl.

Deklaracje zgodności Poliplast są wystawiane w opraciu o stosowne przepisy prawa.
W celu uzyskania pełniejszej informacji proszę pobrać dokument PDF: "Zasady wystawiania deklaracji".