System rur i kształtek AMAXPRO jest przeznaczony do bezpiecznego i bezwonnego odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z budynku.

System kanalizacji wewnętrznej AMAXPRO to:

Wytrzymałość

 • podwyższona sztywność obwodowa
 • mechaniczna odporność
 • wzmocnienie związkami mineralnymi

Odporność

 • trwały montaż i użytkowanie poniżej  -10 stopni C
 • bezpieczny transport gorących ścieków  +90 stopni C (chwilowy nawet do +95 stopni C)
 • magazynowanie w warunkach zimowych

Transparentność

 • biała warstwa wewnętrzna
 • łatwa kontrola jakości wykonanych prac
 • szybka lokalizacja zatorów i zatkań

Praktyczność

 • kompensacja wydłużeń liniowych rurociągu
 • miarka docięcia montażowego odcinka rurociągu

System AMAXPRO produkowany jest w procesie koekstruzji, czyli wspólnego wytłaczania poszczególnych warstw, w efekcie końcowym dającym trójwarstwową rurę strukturalną.
Poszczególne warstwy różnią się między sobą formułą materiałową, a każda z nich przyczynia się do nadania systemowi AMAXPRO szczególnej cechy mechanicznej i użytkowej.

Warstwa wewnętrzna

 • materiał PP-kopolimer
 • kolor biały
 • bezpośredni kontakt ze ściekami +90 stopni C
 • możliwość inspekcji kamerą

Warstwa środkowa

 • materiał PP-MD (wzmocniona minerałami)
 • kolor czarny
 • właściwości mechaniczne, w tym wysoka sztywność

Warstwa zewnętrzna

 • materiał PP-kopolimer
 • kolor szary
 • bezpośredni kontakt z otoczeniem
 • odporność na niską temperaturę (-10 stopni C)

System AMAXPRO posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-9046/2013 „Rury trójwarstwowe AMAXPRO z polipropylenu PP wzmocnionego materiałem mineralnym do instalacji kanalizacji wewnętrznej”. Rury AMAXPRO objęte niniejszą aprobatą spełniają szereg norm z zakresu jakości i bezpieczeństwa: PN-EN 1451, PN-EN 1411, PN-EN 1055, PN-EN 1054, PN-EN 681, PN-EN 12056.

Dowiedz się więcej:

© Nicoll Polska Sp. z o.o.   Polityka prywatności "Cookies"   Nota prawna